MY PROJECTS

100% ANÀLISI CRÍTIC

informes, pericials, valoracions

A LLEIDA

PER UN LITIGI ENTRE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE FRUITA AMB UN DELS SEUS PROVEÏDORS PEL QUE FA A QUALITAT I LIQUIDACIÓ 

A MASSOTERES

DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT
AMB EL CADASTRE PER A LA CORRECTA IDENTIFICACIÓ DE LES PARCEL·LES I L'OBTENCIÓ DE SUPORT FINANCER

A VILA-SANA

PER UN LITIGI ORIGINAT EN UN TRAM CONFLICTIU D'UNA SERVITUD DE PAS ENTRE FINQUES I AIXÍ SOLUCIONAR-NE LA PROBLEMÀTICA 

A SERÒS

D'UNES FINQUES DE FRUITA DE PINYOL AMB CASETA DE REG I INSTAL·LACIÓ PER GOTEIG I EMBASSAMENT 

A ALBELDA

D'UNA PARCEL·LA PER LA VENDA D'UNA PART I LA CORRESPONENT ACTUALITZACIÓ AL CADASTRE DE LA FINCA MATRIU

A ALCARRÀS

DE 5 FINQUES MESURANT I DEFININT-NE CORRECTAMENT LES SUPERFÍCIES I LÍMITS PER ADEQUAR-SE A LA REALITAT

A ROSSELLÓ

DESCRIPTIVA DEL SISTEMA D’ESCANDALL I LIQUIDACIÓ DE LA FRUITA ENTREGADA D'UN SOCI A UNA COOPERATIVA

A MALDÀ

SOBRE EL POTENCIAL PRODUCTIU D'UNES FINQUES D’OLIVERS PER LA FALTA D'ENTREGA A LA COOPERATIVA

A SERÒS

PER ANALITZAR LA VARIABILITAT DE DIFERENTS PARTIDES DE FRUITA A TRAVÉS D’UN MOSTREIG ESTADÍSTIC

A SÒRIA

SOBRE EL POTENCIAL PRODUCTIU DE FINQUES DE FRUITERS AL TERME MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ

A GIMENELLS

D'UNA FINCA RÚSTICA
AMB EXPLOTACIÓ AVÍCOLA DE  REPRODUCCIÓ I CRIA, PER TAL DE NEGOCIAR AMB ENTITATS BANCÀRIES

A VALLFOGONA

DE BALAGUER PELS DANYS I PERJUDICIS OCASIONATS PER LA DENEGACIÓ D’URBANISME DURANT L’EXECUCIÓ D'UN PROJECTE RAMADER

A VILA-RODONA

PER A L'EMPLAÇAMENT I REGULARITZACIÓ PATRIMONIAL FRUIT D'UNA HERÈNCIA AMB LA CREACIÓ D'UN PLANELL GEOREFERENCIAT

A LLEIDA

D'UNA FINCA DE CEREALS PER TAL D’ACTUALITZAR EL VALOR DE L'ACTIU PATRIMONIAL I AIXÍ APORTAR-LO A UNA SOCIETAT

A MIRALCAMP

D'UNES FINQUES DE DE FRUITA DOLÇA, L'ESTAT EN EL QUE ES TROBEN I LES TASQUES AGRONÒMIQUES QUE S'HI HAN REALITZAT

A GERB

PER A L'EXTINCIÓ D'UNA SERVITUD DE PAS ENTRE DOS FINQUES DEGUT AL SEU DESÚS PER TAL D'APROFITAR-NE EL TRAÇAT COM A SUPERFÍCIE DE CULTIU

A COMPORRELLS

PELS DANYS ECONÒMICS, DIRECTES I INDIRECTES,  PROVOCATS PER UN INCENDI FORESTAL AL SOTA BOSC I MARGES D'UNA PARCEL·LA DE CULTIU

A LA SENTIU

DE SIÓ PEL LITIGI ENTRE DOS FINQUES SOBRE EL SEUS LÍMITS A PARTIR DEL CADASTRE ANTIC I L'HISTÒRIC D'INSCRIPCIONS AL REGISTRE

A SANT CLIMENT

DE LLOBREGAT PER TAL DE DETALLAR L’ÚS AGRÍCOLA D'UNA EDIFICACIÓ I LA SEVA NECESSITAT PER A L’EXPLOTACIÓ

A BARBENS

D'ACTUALITZACIÓ CADASTRAL DE DIFERENTS PARCEL·LES FRUIT DE DIVERSES ACCIONS DE SEGREGACIÓ, AGRUPACIÓ I COMPRAVENDA 

A EL PALAU

D'ANGLESOLA PER TAL DE COMPROVAR, DESCRIURE I  CONSTATAR L'EDAT DE DOS EDIFICACIONS D’ÚS AGRARI D'UNA EXPLOTACIÓ DE CEREAL AMB REGADIU

A L'ESPLUGA

CALBA PER TAL DE QUANTIFICAR EL VALOR D’ARRENDAMENT D'UNES FINQUES QUE ES DEDIQUEN A UNA ACTIVITAT HORTÍCOLA

A ALCARRÀS

PER AL CORRECTE VALOR DE LA SUPERFÍCIE DE DOS PARCEL·LES I AIXÍ CORREGIR-HO AL CADASTRE I REGISTRE DE LA PROPIETAT

A AITONA

SOBRE EL POTENCIAL PRODUCTIU DE FINQUES DE FRUITERS, PER AL COMPLIMENT D'APORTAR TOTA LA PRODUCCIÓ A UNA COOPERATIVA