Títol Màster 1.jpg

MÀSTER

EN ENGINYERIA AGRONÒMICA

PER LA UNIVERSITAT

DE LLEIDA 

Títol postgrau.jpg

POSTGRAU

VALORACIONS IMMOBILIÀRIES: MÈTODES I MODELS INTERNACIONALS

CURS DRET AGRARI 1.png

CURS

PARTIONS, SEGREGACIONS, 

RETRACTE

CURS TOPOGRAFIA.png

CURS

PRÀCTIC DE TOPOGRAFIA I CADASTRE

GEOREFERENCIACIÓ I CREACIÓ DE FITXERS GML

PERITS JUDICIALS.png

CURS

DE FORMACIÓ

GENERAL PER

A PÈRITS JUDICIALS

Certificat Vertex.jpg

CURS

D'INTRODUCCIÓ A QGIS

NOVES EINES I POSSIBILITATS EN SIG

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMU.jpg

CURS

SOBRE EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ

A CÀRREC DE BLANCA GIFRÉ ALVAREZ