Títol Màster 1.jpg

MÀSTER

EN ENGINYERIA AGRONÒMICA

PER LA UNIVERSITAT

DE LLEIDA 

CURS TOPOGRAFIA.png

CURS

PRÀCTIC DE TOPOGRAFIA I CADASTRE

GEOREFERENCIACIÓ I CREACIÓ DE FITXERS GML

PERITS JUDICIALS.png

CURS

DE FORMACIÓ

GENERAL PER

A PÈRITS JUDICIALS

QGIS.png

CURS

D'INTRODUCCIÓ A QGIS

NOVES EINES I POSSIBILITATS EN SIG

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMU.jpg

CURS

SOBRE EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ

A CÀRREC DE BLANCA GIFRÉ ALVAREZ 

ACTIVITAT

DIES DE REG

DISSENY D'INSTAL·LACIONS

DE REG

LOCALITZAT